Welkom bij Quail's Flatcoated Retrievers

Ruim 30 jaar hebben we ons hart verpand aan de Flatcoated Retriever. Inmiddels zijn we 8 generaties en meer dan 20 nesten verder. Nog steeds gaan onze beide lijnen terug op de eerste reu Boyd en zijn dochter Night die beiden uitzonderlijke kwaliteiten hadden op werkgebied maar die ook in de show ring uitstekend presteerden. Na onze fokpauze tussen 2006 en 2009 wegens de bouw van ons huis en paardenstal zijn we het zwaartepunt van onze fokkerij bij de werkeigenschappen gaan leggen. Daarmee zijn het meewerkende karakter, de goede gezondheid, de intelligentie en correcte bouw van ons geliefde ras vanzelfsprekend onontbeerlijke eigenschappen die wij hanteren voor de honden waarmee wij fokken.

Groeten Ditmar Duinkerken-Jense en Freek Duinkerken

Volg ons via: